Startsida / Start Om Ingarp Kvalite & miljö

Kvalitet och miljö

Vårt kvalitets- och miljöarbete med ISO 9001 och 14001
Vi byggde upp vårt första ledningssystem 1998 enligt ISO 9002:1996.
Idag har vi uppgraderat oss enligt ISO 9001:2008 och sedan 2004 är vi även miljöcertifierade enligt ISO 14001:1996 och även här uppgraderade enligt den sista versionen 14001:2004. Att arbeta med ständig förbättring var för oss en självklarhet. Att arbeta med att försöka förbättra våra arbetsförhållanden till miljön var en ännu större självklarhet. Vi har nu ett väl fungerande ledningssystem för kvalitet och miljö där vi ständigt kan förbättra vår verksamhet samt vårt arbete med att effektivt förebygga föroreningar.

Miljöpolicy

Ingarp Träskydd strävar efter att ha nöjda och återkommande kunder. Våra produkter och vårt arbetssätt skall svara upp mot tillämplig lagstiftning och mot den kvalitet som marknaden efterfrågar.
Vår ambition är att på ett resurssnålt och miljöriktigt sätt träskyddsbehandla virke. Våra produktionsanläggningar skall därför utformas så att vi på ett effektivt sätt förebygger föroreningar. Vi skall också ständigt förbättra vårt ledningssystem för att bli effektivare, få nöjdare kunder och för att minska vår totala miljöpåverkan.
 
Certifikat

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.