Startsida / Start Impregnering Fördjupning

Fördjupning

Impregneringsprocessen
Tryckimpregnering utförs vid en industriell sluten process, där träskyddsmedel genom tryck och vakuum tränger in i träet.

Tryckimpregnering ger oftast en djup inträngning i träet - ända in till kärnveden - och medger en hög upptagning av träskyddsmedlet. Träets egenskaper förändras och motståndskraften mot angripande rötsvampar ökar.
Efter tryckimpregnering med saltfixerande medel, sker en fixering av salterna till virket. Fixeringen är tids- och temperaturberoende och varierar med ingående saltkomponenter. Det ska alltid framgå genom märkning när en virkesbunt är tryckimpregnerad och när träskyddsmedlet beräknas vara fixerat.
 
KOMO

Vi har avtal med SKH i Nederländerna om tillverkningskontroll vad gäller trä-
skyddsbehandling enligt KOMO. Syftet med kontrollen är att säkerställa att trä impregneras och kontrolleras enligt kraven för KOMO-kvalitet.


Läs mera.