Startsida / Start Impregnering Certifikat & Dokument

Certifikat och dokument

SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) kontrollerar att vi följer kraven för NTR klassat virke.
SP forskar och provar materal och produkter inom träteknik och träbyggande för att främja utvecklingen av s.k. ekoeffektiva trä- och träbaserade produkter. Syftet är bland annat att stärka trämaterialets konkurrenskraft.
NTR klassat virke
Nordiska Träskyddsrådet, NTR, utfärdar regler för kontroll och godkännande avseende effektiviteten hos träskyddsmedel samt regler för kvalitetskontroll av tryckimpregnerat virke.
Sedan 1978 finns en nordisk standard för tryckimpregnerat trä, 
SS 05 61 10  (reviderat dokument nr 1:1998 baserat på SS-EN 351-1)

KOMO

Sedan 1999 är vi certifierade enligt KOMO som är Nederländernas egna kvalitetssäkring.

Vi har ett avtal med SKH i Nederländerna om tillverkningskontroll vad gäller träskyddsbehandling enligt KOMO. Syftet med tillverkningskontrollen är att säkerställa att trä impregneras och kontrolleras enligt kraven för KOMO-kvalitet.

SKH utför en övervakande kontroll genom aviserade besök på företaget två gånger per år och kontrollerar att den interna kontrollen sköts på ett tillfredsställande sätt.
 
 
 
Dokument

Kvalite & Miljö

ISO 9001 ISO 14001
NTR A AB - CX-8

Svenska

NTR Gran

Svenska

KOMO

English Nederlands