Startsida / Start Impregnering Administrativa tjänster

Administrativa tjänster

Winsaw -vår koll på kundens lager

Vår stora styrka är att vi kan erbjuda våra kunder en säker lagerhantering genom att vi för in alla kunders produkter i Winsaw, ett program som är utvecklat av Systeam Timber and Forest numera Evry.
Vi lägger in alla produkter som råvara och skannar sedan paketen vid impregneringsverken. På så sätt kan vi i Winsaw se när, var och hur paketen är behandlade.
När kunden sedan skickar avrop så skannar vi även av alla produkter vid leverans, vilket gör att vi lätt kan se vad som finns kvar i kundens lager och även vilka paket som levererats.

Alla paketspecifikationer och följesedlar som signeras vid leverans skannas alltid in och arkiveras. Eftersom vi är ISO-9001 certifierade så är spårbarheten av dokument en viktig del av vårt sätt att arbeta.
Vi försöker även anpassa oss efter våra kunders önskemål. Vi arbetar med ständig förbättring för att tillmötesgå kundernas behov.

Websaw -kundens egen koll på sitt lager.

Websaw är en E-shop där kunden själv kan boka sina paket och med en enkel lastoptimering se hur mycket man får plats med på den tilltänkta leveransen.
Shoppen är kopplad till Winsaws databas vilket gör att kunden alltid kan se sitt disponibla lager.
Alla kunder kanske inte är intresserade av att boka upp leveranserna men shoppen är ett jättebra sätt för kunden att ha koll på vad som finns på lager, ett givet hjälpmedel för dem som kanske är ute på resande fot eller har verksamhet på olika platser.
 
NTR

Nordiska Träskyddsrådet, NTR, utfärdar regler för kontroll och godkännande avseende effektiviteten hos träskyddsmedel samt regler för kvalitetskontroll av tryckimpregnerat virke.

Lär mera.
Scanning

Kundens virke scannas både vid impregnering och utleverans.
Kunden kan via webben enkelt följa sitt parti och vet exakt hur sitt lager ser ut.


Denna platform är framtagen av EVRY.