Write title here...

 
Startsida / Start Ytbehandling Ytbehandlad trygghet

Ytbehandlad trygghet

Vi är certifierade för kvalitetssäkrat målningssystem Vi kan därmed garantera att virket uppfyller alla krav beträffande lagring och torkning samt att lokaler och paneler håller korrekt temperatur, att påläggsmängderna är rätt anpassade, och att kvalitetskontroller, packning och distribution håller måttet.
Det görs stickprovskontroller i produktionen för säkerställande av kvalitet.
Systemmålningen är vattenburet vilket också betyder att det är miljöanpassat.
Målningssystemet innefattar följande moment som allt sker industriellt;

• Virket oljas med en grundolja
• 
Virket målas med en grundfärg
Slutligen målas virket med en täckande träskyddsfärg
(Toppfärg).

Industriell systemmålning

Grundningsmedel
Grundolja 
Vattenburen grundolja som ger fasaden det första grundskyddet genom att minska träfibrernas förmåga att suga åt sig vatten. Framför allt ger den ett bra skydd vid fasadens ändträ som ofta är ett av de mest utsatta områdena för fuktskador. Grundoljan innehåller också ett aktivt mögel- och rötskydd. Oljan är även icke filmbildande för bästa inträngning
Den ska användas vid panelskarvar, ändträ och eventuella sprickor i träet.

Grundfärger
(60 my torrt skikt)
Vattenburen alkydgrundfärg. Alla delarna av målningssystemet är utvecklade för att tillsammans ge ett komplett fasadskydd, där varje komponent fyller en viktig funktion.
 
Del två i systemet är grundfärgen som har en speciell förmåga att tränga
in i panelens ytved och skydda träet även om det skulle uppstå småskador i fasaden. Grundfärgen gör också att täckfärgen får ett bra fäste vilket förhindrar fukt och smuts från att tränga in mellan grund- och täckfärg.
 
Det är speciellt viktigt att färgen får en noggrann täckning vid utsatta områden som till exempel ändträ, skarvar och vid spikhuvuden.
Toppfärg
Täckande träskyddsfärg
(uppnår 60 my)
Vattenburen täckfärg för Industrimålning.
 
Streckkoder

Den manuella hanteringen i bygghandeln minskar när artiklarna är märkta med en streckkod som snabbt och enkelt kan läsas av.

Write title here...


Garanti

Vi är certifierade enligt CMP.
Följ länk här för mer information. Certifierad målad panel

Vi kan tillsammans med Tikkurila Coatings och Alcro-Beckers erbjuda branschgaranti på 10-15 år.
Gällande Akzo-Nobels systemmålning lämnar vi 12 års garanti.


Write title here...