Startsida / Start Impregnering

Impregnering

Rätt tryckimpregnerat trä garanterar ett långvarigt skydd mot röta. Konstruktioner utomhus i allmänhet, och de som är fast förankrade i mark och vatten i synnerhet, kräver ett fullgott och garanterat rötskydd.
Tryckimpregnering med godkända träskyddsmedel möjliggör ett heltäckande skydd av virket, och är därför den enda metoden att skydda trä i dessa exponerade lägen.
 
Ett fåtal godkända träskyddsmedel ger effektivt skydd mot röta, men det är bara tryckimpregneringsmetoden som kan ge skydd av hela virket. Utan tryckimpregneringen är godkända träskyddsmedel verkningslösa. Följande tre villkor måsta vara uppfyllda för att du ska vara så säker på att virket är rätt impregnerat;
 
1. Godkänt träskyddsmedel ur miljö- och effektivitetssynpunkt.
2. Rätt utförd tryckimpregneringsprocess
3. En opartisk kontroll av punkt 1 och 2.
 
Besök gärna Svenska Träskyddsföreningen för mer information om NTR–godkänt virke och för återförsäljare.
 
ByggaUte.nu

Ett comunity för dig som vill bygga ute:
Vanliga frågor om NTR-impregnerat trä
Skapa din sida på byggaute.nu
Ladda upp bilder från ditt projekt
Titta på videomaterial
Hitta rätt virke och beräkna mängd
Brunimpregnering

Träskyddsbehandling av Ingarp Brun trall utförs av oss enligt stränga krav från NTR. Träskyddsbehandlingar enligt NTR är kvalitetsövervakat av SP och innebär 20 års rötskyddsgaranti.

Läs mera.