Startsida / Start Ytbehandling

Ytbehandling

Ekonomiskt rationell lösning
Optimerad industriell ytbehandling ger effektivare och snabbare produktion.
Under uppbyggnadsfasen utsätts träkonstruktioner för påkänningar som UV-strålning, fukt och olika slag av svampangrepp som tränger in djupare än ytskiktet på virket.
Om ytbehandlingen utförs under kontrollerade temperaturförhållanden kan sådana påkänningar minimeras. Byggnadsmaterial av trä som levereras färdigbehandlat från fabrik ger avsevärda tidsvinster. Eliminering av ytbehandling som arbetsmoment innebär avsevärda kostnadsbesparingar för byggaren och är en nyckel tillpåtagligt bättre lönsamhet i byggverksamheten.
Undersökningar gjorda av oberoende organ som SP Trätek visar att industrimålad panel har upp till 30 procent längre hållbarhet jämfört med panel som målats på plats.
Flexibel produktion.
För att kunna vara flexibla med appliceringen av olika färgsystem och olika kulörer har vi tre stycken målningsanläggningar.
I två av dessa har vi dessutom IR-torkar för torkning av färgen.
Vi kan i alla målningsanläggningar köra både tre och fyrsidig målning.
 
Trygghet

Vi är certifierade för kvalitetssäkrat målningssystem Vi kan därmed garantera att virket uppfyller alla krav.

Läs mer!
Etikettering

Vi har ett streckkodssystem där vi kan styckemärka virket med streckkodsetiketter.

Läs mera.