Startsida / Start Brandskydd

Brandskyddsimpregnering

Produktens huvudsakliga ändamål är att rädda liv och egendom.
Sjukhus, skolor, daghem, hotell, museer, kyrkor, fartyg och oljeriggar, offentliga platser och nödutgångar är några av de viktigaste byggnader där brandsäkra trävaror kan utgöra en livsviktig beståndsdel och rädda många liv, egendom och kulturföremål.
Brandskyddsmedel Nordic Preventor Anti Flame
 
Nordic Preventor AntiFlame reagerar med brännbara gaser som inte antänds och leder genom sin extrema kyleffekt värmen bort från ytan. Det uppstår förkolning utav virket som sedan sörjer för att det inta kan antändas på nytt.
 
Medlet är en vattenlöslig vätska som ger ett unikt brandskydd för olika material. Nordic Preventor AntiFlame förblir stabil i materialens porer/fibrer och har därför obegränsad väderbeständighet vid användning inomhus. Det har samma egenskaper vid användning
utomhus om riktig efterbehandling/underhåll har gjorts.
 
SP:s brandtekniska avdelning har gjort tester på vår brandskyddsimpregnering enligt ”Flamspridning på ytan av skott, innertak och ytskikt för däck enligt IMO Resolution A.653(16).
 
Metoden åberopas av IMO, (International Maritime Organisation) för produkter som används på fartyg. Resultaten från provningen kan användas till att söka certifikat enligt godkännande reglerna i International Code for Application of Fire Test Procedures (Resolution MSC. 61(67)). Testresultatet gäller för; Gran Plywood, Furu Plywood, Björk Plywood, Granpanel samt Poppel.
Bild v. Nygatan i gamla stan i Eksjö. Vind beklädd med brandskyddsimpregnerat virke och sprinklersystem.


Brandskyddsmålning

Här finner du information om mellanstruken brandskyddad ytterpanel av gran.

 
Sortiment

Fördjupande information om våra brandskyddade produkter och teknisk infomation om Ingarps brandskyddade produkter

Läs mera.
Kontrollerat

Vi använder oss av ett branskyddsmedel som är miljövänligt och uppfyller myndigheternas brandkrav.
Produkten är CE-märkt och kontrollerad av SP samt certifierad av DNV och Norsk Veritas.

Läs mer om våra provningsresultat och certifikat.